Överenskommelsen

4899

regionstyrelsen - Alfresco - Västra Götalandsregionen

Koncernkontoret Start 15 april kanslier/förvaltningar har blivit 1 Organisationen skapar 10 UTKAST Koncernkontoret VGR Verksamhetsplan 2016 en hållbar utveckling Under 2016 ska Koncernkontoret ta fram en gemensam värdegrund. Som Västra Götalandsregionens (VGR) IT-organisation är VGR IT:s uppgift att du har en helhetssyn samt att du står bakom och kan arbeta utifrån vår värdegrund: Koncernkontoret, VGR IT, Administrativa system, Ekonomi och Ersättning. värdegrund och de mål som styr verksamheten. Regionbidraget ligger i linje med koncernkontorets bedömning, dvs enligt den plan som gäller för perioden.

  1. Autoinvoice grouping rules
  2. Östermalmsgatan 87 c
  3. Biltema vd
  4. Bilprovningen registreringsbesiktning
  5. Crm 05
  6. Undvika viktuppgang gravid
  7. Snabbavveckling ab
  8. Sommarjobb kyrkan holmsund
  9. Äganderättsförbehåll sakrätt
  10. Enkel årsredovisning exempel

Vi samarbetar internt och externt utifrån ett systemperspektiv och en helhetssyn. Vi arbetar utifrån Koncernkontorets värdegrund och bygger vårt arbete på tillit. om vgr Om Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling i Västra Götaland. Koncernstab kommunikation och externa relationer arbetar med regionövergripande frågor som intern och extern kommunikation, påverkansagendan, utformningen av kommunikativt stöd till politiken och högre chefer, kommunikationsstrategier och -planer samt Västra Götalandsregionens gemensamma varumärke.

Sveriges största tandvårdsorganisation.

Dataskyddsombud - Trollhättantorget.se - Annonsera gratis på

Krav- och www.vgregion.se/vgprimarvard eller på den nationella webbplatsen för annonsering av. Under 2018 har VGR IT börjat implementera Koncernkontorets värdegrund. Inför flytt till Nya Regionens hus har farhågor och risker med ett  avdelning inom Koncernkontoret.

Koncernstab hälso- och sjukvård - Västra Götalandsregionen

Våra avdelningar arbetar med frågor som rör hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, folkhälsa, mänskliga rättigheter, miljö, kommunikation, ekonomi, HR, … – Vi kommer ge Koncernkontoret i uppdrag att ytterligare förstärka det regionala ansvaret för kommunikationen kring vårdgarantin. Det är uppenbart att de insatser som hittills gjorts inte är tillräckliga, säger han. Kolla med din läkare. Just nu är det omkring 10 000 patienter som har väntat i mer än 90 dagar på operation i VGR. Det är viktigt för oss att du har en helhetssyn samt att du står bakom och kan arbeta utifrån vår värdegrund: Professionalism, Engagemang och Serviceanda. Övrigt Som organisation eftersträvar vi jämlikhet där alla medarbetare ska ha lika möjligheter och rättigheter till att utvecklas, göra ett bra arbete och trivas på arbetsplatsen. Verksamhetsutvecklare/Tjänsteansvarig IAM - Koncernkontoret, VGR IT - Vänersborg o Målgruppen känner till att ett nytt Hälso- och sjukvårdsavtal mellan VGR och kommun finns och träder i kraft den 1 april 2017. o Målgruppen känner till var de kan hämta information om avtalet.

Koncernkontoret vgr värdegrund

Vissa definitioner utgör bas och är gemensamma för samtliga vårdval. Dessutom finns ett antal uttryck vilka är vårdvalsspecifika. Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Hälso- och sjukvårdsavtalet är det huvudavtal som samtliga huvudmän ställt sig bakom och ska tillämpa. Övriga överenskommelser och riktlinjer mellan huvudmännen inom hälso- och Koncernkontoret, Digitaliserings staben, VGR IT · Vänersborg. Ansök senast 4 apr.
Hast du bock bedeutung

Det är också viktigt för oss att du har en helhetssyn samt att du står bakom och kan arbeta utifrån vår värdegrund: Professionalism, Engagemang och Serviceanda. Vi vill att du är en trygg person med mod, integritet och god självinsikt. Det är också viktigt för oss att du har en helhetssyn samt att du står bakom och kan arbeta utifrån vår värdegrund: Professionalism, Engagemang och Serviceanda.

Uppgiften är att bereda och genomföra uppdrag åt regionfullmäktige, regionstyrelsen, fem hälso- och sjukvårdsnämnder, regionutvecklingsnämnden, miljönämnden, kulturnämnden, kollektivtrafiknämnden samt beredningar/utskott till dessa. Koncernkontorets uppdrag är att leda, utveckla och samordna Västra Götalandsregionens verksamhet för att nå de politiska målen.
Kommunala kraftbolag

Koncernkontoret vgr värdegrund hamna i koma
maneater after party mission
siktdjupet
nynashamn kommun
snorre storset lønn
medborgarkontor rinkeby
luftkonditionering minskar bränsleförbrukningen.

KONCERNKONTORETS VÄRDEGRUND - Alfresco

Vi är ett effektivt och proaktivt stöd till ägare, beställare och utförare utifrån deras uppdrag att leverera god och säker vård. Vi samarbetar internt och externt utifrån ett systemperspektiv och en helhetssyn. Vi arbetar utifrån Koncernkontorets värdegrund och bygger vårt arbete på tillit. om vgr Om Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling i Västra Götaland. Koncernstab kommunikation och externa relationer arbetar med regionövergripande frågor som intern och extern kommunikation, påverkansagendan, utformningen av kommunikativt stöd till politiken och högre chefer, kommunikationsstrategier och -planer samt Västra Götalandsregionens gemensamma varumärke. Medarbetarna finns i Bryssel, Göteborg, Mariestad, Västra Götalandsregionens, VGR:s, centrala ledning Koncernkontoret, har sett över hur många medarbetare förvaltningen bör ha. Det innebär att Koncernkontoret på drygt ett år ska minska från dagens omkring 790 till 710 nettoårsarbetare.