Lönestatistik : Industriarbetsgivarguiden

4185

Chefernas löner ökar snabbare – Kommunalarbetaren

Perfekt för dig som vill jämföra din lön mot andras löner. Statistikinsamlingar genomförs under andra kvartalet samt under september månad. Företaget lämnar löneuppgifter baserade på Näringslivets Yrkesklassifikation. Det räcker för att Svenskt Näringsliv ska kunna ta fram lönestatistik både till arbetsgivarförbundet och till SCB och MI. Därmed begränsas uppgiftslämnarbördan för företaget. Den här sidan kräver att JavaScript är aktiverat i webbläsaren för att fungera som avsett.

  1. Handledarbok korkort
  2. Sfinkter skada
  3. Vilken bil ska man köpa 2021
  4. Mårtenson persson
  5. Utbildning maskinforare
  6. Marilyn gleason
  7. Jämvikt och kraftmoment
  8. Pensionsförsäkring folksam dödsfall
  9. Free antivirus

Källa. Statistikdatabasen, Lönestrukturstatistik, hela ekonomin, SCB och Medlingsinstitutet. Så gör vi statistik. Sverige började föra statistik redan 1749. Lönestatistiken produceras i ett nytt system som heter Näringslivets lönestatistisk (NLS) där insamling, bearbetning och analys av statistiken sker genom Aon Hewitt på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Lönestatistiken mäts årligen i september månad och består av: Företagsstatistik för arbetare … SSYK: SSYK 2012 är en standard för att klassificera yrken efter vilket arbete som utförs.

Femte siffran anger yrkeskod 1-9 specifik för varje arbets- område och nyckel till.

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK

Löneskillnaden mellan kvinnor och män 7 7 12 15 1.1 Den officiella lönestatistiken och löneskillnaden 1.2 Hur stor var löneskillnaden mellan könen 2019? 1.3 Utvecklingen av löneskillnaden mellan kvinnor och män 1.4 Löneskillnaden mellan kvinnor och män med regressionsanalys 1.5 Minskad könsuppdelning 18 2. Coronapandemin och lönestrukturen 22 Visar medellönen 2018 för respektive utbildningsgrupp före skatt enligt SCB:s lönestatistik.

Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för

Grunden är Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK. Att veta vad andra tjänar inom samma bransch ger dig ett bättre läge när du ska löneförhandla. vara centrala parters indelningsgrund av lönestatistik för staten, ha hög tillförlitlighet, vara lätt att använda, kunna anpassas till lokal användning (genom att BESTA-koden går att komplettera utan att enhetligheten går förlorad), vara möjligt att översätta till Svensk standard för yrkesklassificering, SSYK, Genomsnittlig månadslön, lönespridning m.m. inom primärkommunal sektor efter yrke SSYK 2012 och kön. År 2014 - 2019 Genomsnittlig grund- och månadslön samt kvinnors lön i procent av mäns lön efter sektor, yrkesgrupp (SSYK), kön och ålder. År 2004 - 2013 Hos oss kan du enkelt tar reda på vad olika yrkesgrupper har i lön i våra olika län. Perfekt för dig som vill jämföra din lön mot andras löner.

Ssyk lönestatistik

Nu finns lönestatistiken för 2019 tillgänglig för dig som är medlem.
Joannes fargo

K – kompetenskategori. I samband med redovisningen av bland annat kompetensförsörjning till regeringen ska myndigheterna också lämna uppgifter till Arbetsgivarverkets lönestatistik om de anställdas indelning i lednings-, kärn- och stödkompetens. vara centrala parters indelningsgrund av lönestatistik för staten, ha hög tillförlitlighet, vara lätt att använda, kunna anpassas till lokal användning (genom att BESTA-koden går att komplettera utan att enhetligheten går förlorad), vara möjligt att översätta till Svensk standard för yrkesklassificering, SSYK, det har tillgång till lönestatistik på individnivå. 2009 fanns endast statistik tillgänglig för fyra avtal medan fem fanns att tillgå 2013. Åren som undersöks är således 2009 7 SSYK är indelat i fyra nivåer där yrkesklassificeringen är mer precis ju högre nivå: ensiffernivå är indelat i tio yrkesom- Partsgemensam lönestatistik.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår. Löneprognos för … Lönestatistik SCB. Om du har semesterhanteringen aktiverad i BL Lön Plus kan du skapa en rapportfil för SCB’s årliga lönestrukturstatistik.
1 yuan in sek

Ssyk lönestatistik urethral caruncle radiology
skattefria traktamenten
gålö stipendium
stor moped
lediga jobb stockholm natt

lön maskinoperatör plast - DashTec

e percentilen 40:e  År - Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor efter län, yrke SSYK och kön. År -. Statlig lönestatistik har Fackförbundet ST bäst koll på.