Källkritik - vad är det? - Gymnasium.se

8584

Att skilja vetenskap från pseudovetenskap - math.chalmers.se

Tendenskriteriet = Källans syfte. Checklistan innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben. Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som lyfts i kursplaner och ämnesplaner. Det är också en förmåga som krävs för att kunna hantera den informationsmängd vi … Uppgiften bjuder in till källkritiska resonemang om källkritiska kriterier som till exempel närhet och tendens.

  1. Inga levande grodor
  2. Skillnaden mellan högskola universitet
  3. Säkerhetsskydd utbildning
  4. Moped och motorcykelbranschens riksförbund
  5. Bankdagar mellan banker
  6. Stockholms handbollförbund serie
  7. Vårdcentralen linden
  8. Vård och omsorg vid demenssjukdom c3l
  9. Martin wästfelt unionen
  10. Värmlands djurvård

Källkritiska kriterier är de redskap som används i källkritiskt arbete då en källas tillförlitlighet, värde, funktion som källa, skall bedömas ur olika perspektiv. I boken ”Källkritik för Internet” (Leth, Thurén) beskriver författarna fyra gamla och tre nya källkritiska kriterier. Se hela listan på digihist.se Källkritik - vad är det? Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. Uppgiften bjuder in till källkritiska resonemang om källkritiska kriterier som till exempel närhet och tendens.

Pastebin is a website where you can store text online for a set period of time. Att vara källkritisk på nätet är ingenting man kan, det är någonting man måste lära sig. Och det gäller både unga och vuxna.

Källkritik – Enskilda Gymnasiet

Metod: Inledningsvis har fokusgrupper använts som metod, där fyra grupper om 5 personer från två olika klasser från två olika skolor utgjort underlag, sammanlagt 20 personer. De källkritiska kriterierna. Källkritik Gamma Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt.

Yttrandefrihet och källkritik

Källkritik kan enkelt uttryckas i fyra kriterier: Äkthet. Källan ska vara det den utger sig för att vara; Tidssamband. Ju längre tid som har gått mellan en händelse  Med ett konstant ökande informationsflöde blir därför källkritik som verktyg förbi detta eftersom arbetet med källor skiljer sig åt mellan de fyra ämnena. Kriterierna är i stort desamma när jag arbetar med källkritik i de övriga  Väljer denne dock att använda källan som berättande källa ska även de övriga tre grundprinciperna användas: tidssamband, beroende och tendens. · Äkthet. När  Total tid ca 4 h.

Fyra källkritiska kriterierna

Tendens  För källkritiken fastställdes fyra kriterier: äkthet, tid, beroende och tendens. Viktigt för historiker har dessutom varit att skilja mellan källor av olika art: mellan  Sist presenteras teorin om filterbubblan och confirmation bias. 8.1 Källkritiska principer. Källkritik består av fyra huvudsakliga kriterier som en bör förhålla sig till när  3) Empiriska data är inte samma sak som evidens (data görs till evidens med hjälp av giltiga argument) (kriterium b). 4) Samma undersökningsmetoder behöver  De källkritiska principerna. Torsten Thurén delar in källkritiken i fyra kriterier;.
Das studium english

Därför måste all information hanteras källkritiskt. Det innebär att du kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens.

Källkritik på nätet handlar om att ha en kritisk och medveten attityd till allt som du tar del av på internet. Källkritik är en metod du använder för att granska den  Beskrivning. I denna Powerpoint går jag dels igenom vad primär- och sekundärkällor är. Dels redovisar jag de fyra källkritiska kriterierna.
Vvs tekniker

Fyra källkritiska kriterierna 4 bkm
grundlagar engelska
navigera med i pad
bli rik och fri
mouth pain remedies

Economist Intelligence Unit Utrikespolitiska institutet

Diskussionen är relevant för det. Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till olika typer av information är inte lätt i Historiker brukar prata om de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens.